Technika – robotika

Co je robotika?

Zde chápáno jako disciplína o vytváření inteligentních strojů integrující několik vědeckých a inženýrských oblastí.

Z historie

Golem - postava z hlíny oživitelná šémem; pochází z kabalistické legendy doložené od 12. století; proslavená spojením s pražským rabínem Jehudou Löwem ben Bezela z přelomu 16. a 17. století. Robot - A teprve mladý Rossum měl nápad udělat z toho živé a inteligentní pracovní stroje (K. Čapek, R.U.R., předehra).

TŘI ROBOTICKÉ ZÁKONY (Isaac Asimov, The caves of steel, Galaxy No. 13, 1950.)

  1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.
  2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem.
  3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

Robotika včera

Robotika dnes

Robotika zítra?

DŮVODY LIDSKÉHO ZÁJMU O ROBOTY

RŮZNÝ PŘÍSTUP K ROBOTICE

PRŮMYSLOVÝ ROBOT

Je automatické ústrojí s následujícími schopnostmi

  1. Manipulační schopnost.
  2. Automatická činnost.
  3. Snadná změna programu.
  4. Univerzálnost.
  5. Zpětné vazby
  6. Prostorová soustředěnost

Výroba, automatizace

Zavádění mechanizace, automatizace, robotizace ⇒ snižování lidské účasti na výrobě, zkracování výrobních časů (zejména vedlejších), zvyšování výkonu a produktivity práce.

PRAKTICKÉ LEKCE DOSTUPNÉ NA INTERNETU

Teorie už bylo dost, nyní můžeme se vrhnout do stavění a programování robotů. Ti z Vás, kteří mají k dispozici LEGO Mindstorms EV3 můžete si sestavit a naprogramovat několik zajímavých robotů. Pokud doma nemáte stavebnici LEGO Mindstorms EV3, tak pod 5. lekcí jsou odkazy na pár zajímavých projektů z oblastí automatizace a robotizace, které se dají postavit z klasických kostiček z lega, popřípadě jiné značky.

1. Lekce

2. Lekce

3. Lekce

4. Lekce

5. Lekce

PROJEKTY PRO TY, KTEŘÍ DOMA NEVLATNÍ LEGO Mindstorms EV3

Automat na pití

Trezor

Tic Tac automat

Zdroje